Pravidla účasti na KoprConu

Není v našem zájmu svazovat vás množstvím nadbytečných pravidel. Nějaká ale stanovit musíme a prosíme o jejich laskavé dodržování. V případě, že účastník ani po případném napomenutí nebude pravidla KoprConu respektovat, bude okamžitě vyloučen z akce.

1)    Prosíme o respekt k pořadatelům i ostatním účastníkům conu. Budete-li pořadateli označenými visačkou ORG požádáni o součinnost, prosím vyhovte jejich prosbě. Pokud naopak vy narazíte na jakýkoliv problém, prosím informujte nás o něm. Jeho vyřešení je v našem i Vašem zájmu.

2)    Dbejte na bezpečnost. Nemanipulujte s technikou, otevřeným ohněm a podobně. Chovejte se tak, abyste svým jednáním neohrozili nejen ostatní účastníky conu, ale ani sami sebe.

3)    Kouření ve všech prostorách KoprConu i v bezprostředním okolí školy je zakázáno. Využijte vyhrazeného prostoru v atriu školy.

4)    Zvířata nemají do prostoru konání na KoprConu přístup bez ohledu na druh a velikost. Prosíme nechte své zvířecí miláčky doma.

5)    Nepoškozujte budovu ani techniku. Nemanipulujte s technikou KoprConu ani vybavením školy. V budově jsme pouze hosty – chovejme se podle toho.

6)     Udržujte čistotu. Odpadky prosím odhazujte na místa k tomu určená. Separace jednotlivých druhů odpadu potěší nás i matičku Zemi. Udržujte maximální pořádek v přednáškových místnostech, v tělocvičně i dalších prostorách conu, všichni se budeme cítit lépe. V případě, že uvidíte něco, co se Vám nebude líbit, upozorněte prosím pořadatele.

7)    Dodržujte zákony ČR a další normy.

8)    Poníci na KoprCon nepatří. Fanoušci i nefanoušci jakéhokoliv fenoménu jsou na naší akci vítáni, ovšem kostýmy odkazující na “My Little Pony” jsou na KoprConu považovány za nechtěné, nežádoucí a zakázané.

9)    Snažte se být šetrní ve spotřebě vody i elektrické energie. Zbytečná nadměrná spotřeba se promítá v nákladech na akci.

10)  Respektujte prosím všechna platná hygienická a protiepidemická opatření. Buďte k sobě navzájem ohleduplní.

Prosíme, ctěte základní pravidla slušnosti a společenského styku.

DĚKUJEME